STEROWANIE NAPRZEMIENNE PRACĄ KLIMATYZACJI

 

Sterowniki GSMTRONIK 1.02 IR oraz 1.03 posiadają funkcję sterowania naprzemiennie pracą (dwóch lub więcej) klimatyzatorów za pomocą sygnału podczerwieni bądź przekaźników wyjściowych. Moduły dedykowane są jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (np. serwerownie, pomieszczenia techniczne, sterownie itp.).

 

OSZCZĘDNOŚĆ – praca naprzemienna (urządzenia są równomiernie eksploatowane zatem ich żywotność jest znacznie wydłużona).

BEZPIECZEŃSTWO – praca kaskadowa (w przypadku znacznych wzrostów temperatury lub awarii jednego z urządzeń).

 

Aby ułatwić ustawianie parametrów (pracy naprzemiennej) stworzyliśmy funkcję ,,Rotacja klimatyzatorów,, w panelu administracyjnym urządzenia GSMTRONIK 1.03

Możliwości układu można sprawdzić wchodząc na adres: http://185.15.83.6:88 i logując się na dane: login - admin i hasło - admin.

 

Sterownik wysyła sygnał do poszczególnych klimatyzatorów w zależności od:
 pomiaru temperatury
  programu czasowego

 

W ofercie posiadamy również prostsze Sterowniki Pracy Naprzemiennej SPN i SPN-IR - układy umożliwiające sterowanie pracą 4 klimatyzatorów. Dodatkową zaletą jest monitoring temperatury oraz uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia ustawionego progu.