1. Czy układ wymaga karty SIM?
Tak, układ wymaga karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej, bez znaczenia czy jest to karta typu abonamentowego czy prepaid.

 

2. Czy karta musi mieć kod PIN?
Karta nie musi posiadać kodu PIN, natomiast jeżeli taki kod posiada to obowiązkowo należy go zmienić w ustawieniach telefonu na kod: 1111 lub zaznaczyć opcję nie wymaga kodu PIN. Powyższe operacje należy wykonać w dowolnym telefonie komórkowym przed instalacją karty SIM w modemie GSMTRONIK.

 

3. Układ nie reaguje na komendy SMS po instalacji karty SIM w modemie GSMTRONIK?
Należy sprawdzić kolejno:
– czy układ zalogował się do sieci GSM
– informacja na wyświetlaczu układu- jaki jest poziom sygnału
– informacja w lewym dolnym rogu wyświetlacza
– sprawdź antenę!
– czy karta typu prepaid ma odpowiednio doładowane konto?
– pamiętaj o systematycznych zasileniach!
– czy wprowadziłeś pierwszy numer telefonu z którego programujesz układ poprzedzając go hasłem!
– czy programując odpowiednio wprowadzasz DUŻE LITERY i zachowujesz wymagane odstępy

 

4. Jaki czujnik można podłączyć do układu?
Czujniki temperatury i monitoring wilgotności są układami cyfrowymi i wymagana jest instalacja wyłącznie oryginalnych czujników.

 

5. Jak długie przewody można stosować do czujników?
Układ był testowany do 50m długości przewodów dla każdego czujnika temperatury lub wilgotności. W przypadku długości powyżej 10 mb należy stosować przewód ekranowany. Powyżej opisanej długości mogą wystąpić zakłócenia, co jest uzależnione od lokalnych warunków i innych instalacji znajdujących się w otoczeniu (tj. sieć komputerowa, teletechniczna, alarmowa itp.).

 

6. Jaki zasięg ma układ FUNK?
Model bezprzewodowy ma zasięg katalogowy do około 20m w budynku. Zasięg jest zależny w głównej mierze od struktury budynku – cegła, żelbeton itp., dlatego nie można precyzyjnie określić obszaru działania układu FUNK.

 

7. Czy w przypadku braku zasięgu użytkownik otrzyma informację o tym fakcie?
Tak, wersja FUNK jest wyposażona w interfejs przekazujący informację SMS pod wskazane numery o utracie zasięgu i niskim stanie baterii.

 

8. Jaka jest żywotność baterii w czujnikach IRDA, TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI?
Układy zostały zaprojektowane pod kątem jak najmniejszego zużycia energii. Standardowo czas pracy czujnika temperatury, czujnika IRDA określamy na około pół roku, przy założeniach że stosujemy najlepszej klasy baterie alkaliczne lub akumulatory.

 

9. Czy można stosować inne zasilacze do układu?
Zalecamy, aby układ pracował włącznie z zasilaczami dostarczanymi przez naszą firmę. Zastosowanie zasilacza o niewłaściwych parametrach może powodować problemy z pracą układu, za które nasza firma nie odpowiada.

 

10. Jak dużo pomiarów zapisuje moduł DATA – LOGGER?
Moduł zapisuje dane w pamięci wewnętrznej, standardowo przy interwale zapisu co 10 min pamięć wystarcza na ok. 21 dni zapisu. Po wysłaniu odczytu e-mail’em układ nadpisuje kolejne odczyty z podaniem daty i czasu zapisu. Zapis jest realizowany w formacie txt – notatnik.

 

11. DATA – LOGGER nie przesyła informacji na e-mail?
Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz poziomu sygnału.W przypadku nieudanej transmisji danych z powodu problemów z siecią układ poinformuje nas odpowiednią komendą sms o zaistniałym fakcie. W przypadku braku rozwiązania problemu prosimy skontaktować się z operatorem Państwa sieci komórkowej.

 

12. Jakimi klimatyzatorami steruje układ IRDA?
Układ steruje wszystkimi klimatyzatorami które są wyposażone w moduł komunikacji podczerwienią (za pomocą pilota). Po „skopiowaniu” odpowiednich sygnałów układ emituje identyczną wiązkę za pomocą nadajnika IR. Urządzenie jest wyposażone w dwa oddzielne kanały IRDA (szczegółowa instrukcja w zakładce IRDA), co daje możliwość zapamiętania i emisji sygnałów dla urządzeń różnych producentów klimatyzacji, których sygnały sterujące z reguły są niekompatybilne.

 

13. Czy można sterować klimatyzacją ze sterownikiem przewodowym?
Producenci klimatyzacji czasami wyposażają urządzenia w wyjścia do sterowania zewnętrznego. Można wtedy za pomocą wyjść przekaźnikowych w identyczny sposób sterować klimatyzacją, ale w zakresie ograniczonym do możliwości jakie daje producent (najczęściej włącz/wyłącz). Innym rozwiązaniem jest zakup dodatkowych płytek do sterowania zewnętrznego, które oferuje określona grupa producentów. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy – prosimy o kontakt e-mail’owy. Prosimy o podanie nazwy producenta urządzenia, dokładny model jednostek oraz opis Państwa oczekiwań odnośnie układu sterowania.

 

14.Czy układ można instalować w rozdzielni elektrycznej?
Tak, należy natomiast zapewnić możliwie jak najmniejszy kontakt z obcym polem elektromagnetycznym, które zakłóca poziom sygnału GSM oraz może negatywnie wpływać na pracę mikroprocesora. Szczególnie nie zalecamy instalacji w pobliżu urządzeń przełączających i regulacyjnych tj. przekaźniki, falowniki.

 

Nasi klienci: