Gwarancja:

Nasze produkty objęte są gwarancją 24-miesiące pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań ujętych w karcie gwarancyjnej. Świadczymy wszelkie usługi napraw i modernizacji pogwarancyjnych.
Warunki gwarancji znajdują się na każdej Karcie Gwarancyjnej.

  

Nasi klienci: